Ohlédnutí za rokem 2021

Rok 2021 byl pro nás opět v několika ohledech zásadní.Na přelomu jara/léta jsme předali ke klukům do Peček na repasi naši velkokapacitní cisternu HPZ 331 CAS 32 Tatra 815. Vozidlo prošlo kompletní renovací kabiny, motoru i podvozku a výměnou nádrže, díky čemuž nyní disponuje 9000 litry hasební vody. Dále jsme si nechali v Pečkách přestavět […]

Ohlédnutí za rokem 2020 🧐🧑‍🚒

Rok 2020 byl pro nás v mnoha ohledech zásadní.Na jaře jsme z důvodu uzavření silnice č. II/116 mezi Mníškem a Řevnicemi několik týdnů sloužili 24-hodinové služby v počtu 1+3 na zbrojnici v režimu JPO II, kdy v rámci těchto služeb jsme také zajišťovali výdej ochranných pomůcek a desinfekce občanům Mníšku pod Brdy. Dále jsme si […]

Zateplení hasičské zbrojnice

V září začaly stavební práce na hasičské zbrojnici. Fasády budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Generální opravou včetně zateplení projde i střecha objektu. V rámci oprav budou vyměněny klempířské prvky střechy i oken a bude provedena také výměna stávajících ocelových oken ve věži, která jsou ve špatném stavu, za plastová okna. Ukončení realizace stavby se předpokládá […]

Činnost mladých hasičů za rok 2020

O činnosti mladých hasičů máme za letošní roky pouze pár slov a to s ohledem na situaci, která nás postihla na jaře a i na podzim letošního roku. Mladí hasiči se v době kdy nám to epidemiologická situace umožnila věnovali převážně nácviku požárního útoku pro účely jejich soutěžní činnosti. Následně jsme se zúčastnili soutěže v […]

Dezinfekce – Mníšek pod Brdy

Od 7.4. do 15.5. jsme před naší zbrojnicí denně vydávali dezinfekci občanům Mníšku pod Brdy, Rymaně a Stříbrné Lhoty, s tím, že každá domácnost dostala 0,5 litru tohoto roztoku. Nevyzvedli si ji ale všichni, zůstalo nám asi 50 % z celkového množství, které budou využity při případných dalších mimořádných situacích. Pravidelně probíhá dezinfekce Základní školy a knihovny členy […]