Technika

CAS 25 – Liaz 101

  • jedná se o tzv. prvovýjezdové vozidlo naší jednotky
  • disponuje 2500 litry vody, vysokotlakým vedením a pěnidlem pro specifické hasební práce
  • je vybavena mimo jiné elektrocentrálou, motorovou pilou, rozbrusem, dýchací technikou a plovoucím čerpadlem 

CAS 32 – Tatra 815

  • jedná se o cisternovou automobilovou stříkačku která disponuje 8000 litry vody
  • je vybavena  dýchací technikou, elektrocentrálou, motorovou pilou a dalším vybavením

CAS 32 – Tatra 138

  • disponuje 6600 litry vody
  • i přes to, že se jedná o starší vozidlo je naší jednotkou plně využíváno, jelikož je nenahraditelné převážně pro svou prostupnost terénem
  • je vybavena  dýchací technikou, motorovou pilou, plovoucím čerpadlem a dalším vybavením

CAS 16 – Praga RN

  • dnes již historické vozidlo, které bylo nasazeno například také při důvěrně známém požáru Svaté hory u Příbrami v roce 1978
  • I přes staří je vozidlo díky péči našich hasičů stále plně pojízdné a funkční 

Všechna vozidla pravidelně kontrolujeme a servisujeme aby byla schopna vyjet k události vždy, kdy je nás potřeba. Vozidla také procházejí pravidelnými technickými kontrolami a jsou tedy způsobilá plnit úkoly, pro které jsou určeny.         

Veškerá dýchací technika ( 9 ks VDP Saturn a 14 ks VDP Dräger) je pravidelně kontrolována v předepsaných lhůtách u protiplynové služby HZS Praha – západ a je možno ji kdykoli bez obav použít.       

Dále je zásahová jednotka vybavena přílbami Gallet, kabáty Nomex, kapesními radiostanicemi, obleky proti sálavému teplu a ostatními ochrannými pomůckami, což umožňuje provádění zásahu i ve velmi stížených a složitých podmínkách. Díky vybavenosti a vycvičenosti naší zásahové jednotky a díky pravidelnému seznamování se s technikou a novinkami v technických prostředcích hasičských záchranných sborů, jejichž jsou naši členové příslušníky, se daří držet zájem členů o hasičské řemeslo, být rovnocenným partnerem a nezanedbatelným spolupracovníkem HZS okresu Praha západ, což se pravidelně prokazuje na společných zásazích.

Svolávání členů zásahové jednotky je řešeno primárně za pomoci portálu FIERPORT, který zasílá členům naší jednotky informační SMS zprávu o vyhlášení požárního a následně cestou telefonního hovoru předává jednotlivému hasiči bližší informace o události ke které je povolán. Dále využíváme také starší systém, kdy jsou naši hasiči svoláváni pomocí zpráv SMS zasílaných na mobilní telefony z krajského operačního střediska v Kladně. Proto je starou známou sirénu umístěnou na naší hasičské zbrojnici slyšet jen v případě její zkoušky.   

Práce a zásluhy příslušníků zásahové jednotky byla mnohokrát oceněna i řády vyznamenáními. Medaile „Za odvahu a statečnost (3 příslušníci) „Za záchranu života“ (2 příslušníci), „Řád sv. Floriána“ (4 příslušníci), „Za mimořádné zásluhy“ (4 příslušníci), „Medaile sv. Floriána“ (4 příslušníci), „Za službu vlasti“ (1 příslušník) a mnoho dalších ocenění a vyznamenání včetně děkovných dopisů od institucí i občanů.