MLADÍ HASIČI

Náš sbor se rozhodl v roce 2018 po několika letech nečinnosti obnovit kroužek mladých hasičů.
Od září roku 2018 tedy registrujeme 28 dětí ve věku 6-14 let, kteří hrdě reprezentují náš sbor.

Naplň kroužku: Děti se na kroužku učí základy topografie, vzdělávají se v první pomoci a v neposlední řadě se také seznamují s technikou
a vybavením určeným hasičům. Věnují se také požárnímu útoku a dalším disciplínám v rámci přípravy na požární hry Plamen.

Kdy se pořádají schůze? Schůze jsou každý čtvrtek od 17. hodiny v naší hasičárně. Mapa

Jak se můžu přihlásit? Nejlépe ty nebo tvůj rodič zavolejte našemu vedoucímu na níže uvedené telefonní číslo a dohodni se s ním.
Můžeš se přijít, podívat jak schůzky probíhají a vyzkoušet si, zda by tě bavilo být mladým hasičem.

Kolik se za kroužek platí? Jak už z našeho názvu vyplývá, vše děláme dobrovolně a náš čas dětem věnujeme proto, že nás hasičina baví,
a proto se za kroužek platí symbolických 50,- Kč ročně.

Hlavní vedoucí: Miroslav Šrámek
Telefon: +420 606 243 908