Řády, medaile a čestná uznání

medaile Za odvahu a statečnost

– uděluje se členům-hasičům, ve výjimečných případech též občanům a cizím státním příslušníkům, kteří s nasazením vlastního života při požáru, výbuchu, havárii či živelní pohromě  prokázali mimořádnou statečnost a odvahu
– na návrh  SDH (okrsku, OSH, KSH, VV SH ČMS) po vyjádření OSH – MSH ji uděluje výkonný výbor SH ČMS
– jednotlivcům se uděluje peněžní odměna do 2000 Kč nebo věcný dar
– cizím státním příslušníkům se finanční odměna neuděluje
– medaili lze udělit opětovně
-lze ji udělit in memoriam

Jiří VLČEK – vyznamenán v roce 1990
Vojtěch NOVÁK – vyznamenán v roce 1990
Jiří VĚTROVSKÝ – vyznamenán v roce 1990


medaile Za záchranu života

– uděluje se členům-mladým hasičům a hasičům, ve výjimečných případech též občanům, kteří nejsou členy SH ČMS a cizím státním příslušníkům
– uděluje se těm, kteří zachránili lidský život:
– na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH, VV SH ČMS) po vyjádření OSH – MSH ji  uděluje výkonný výbor SH ČMS
– jednotlivcům se uděluje peněžní odměna do 2000 Kč nebo věcný dar
– cizím státním příslušníkům se finanční odměna neuděluje
–  medaili lze udělit opětovně
– lze ji udělit in memoriam

Luboš BALEJ – vyznamenán v roce 2003


Řád sv. Floriána

–   výběrové vyznamenání, které se uděluje členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS za  mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy
–  uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
– na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH, VV SH ČMS) po vyjádření  OSH – MSH jej uděluje výkonný výbor SH ČMS
–    řád se neuděluje opětovně
–    lze jej udělit in memoriam

Jiří VLČEK – vyznamenán v roce 2002
František KRÁL – vyznamenán v roce 2002
Jaroslav PRAIS – vyznamenán v roce 2014


medaile Za mimořádné zásluhy

–  uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, a to nejdříve za 5 let po udělení Medaile sv. Floriána
– uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
–  na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH, VV SH ČMS) po vyjádření OSH – MSH ji uděluje výkonný výbor SH ČMS
–   medaile se neuděluje opětovně
–  lze ji udělit in memoriam

Jiří VLČEK – vyznamenán v roce 1993
František KRÁL – vyznamenán v roce 1993
Jaroslav PRAIS – vyznamenán v roce  2009
Jiří VĚTROVSKÝ – vyznamenán v roce 2014


Čestné uznání ÚV SH ČMS 

– uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám za aktivní činnost
– Čestné uznání OSH – MSH je podmínkou pro udělení medailí Za příkladnou práci a Za Zásluhy
– Čestné uznání KSH je podmínkou pro udělení medaile sv. Floriána
– Čestné uznání Sdružení hasičů ČMS je podmínkou pro udělení medaile Za mimořádné zásluhy
– návrh na udělení Čestného uznání Sboru dobrovolných hasičů projednává výbor SDH
– na návrh SDH (okrsku,) uděluje výkonný výbor OSH – MSH Čestné uznání OSH
– na návrh SDH (okrsku, OSH) uděluje výkonný výbor KSH Čestné uznání KSH
– na návrh SDH (okrsku, KSH) po vyjádření OSH – MSH uděluje výkonný výbor SH ČMS Čestné uznání SH ČMS
– doba mezi udělováním a počet udělovaných ČU je na rozhodnutí orgánu, který ČU uděluje
– uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

Jiří VLČEK – vyznamenán v roce 1988
František KRÁL – vyznamenán v roce 1988
Jaroslav PRAIS – vyznamenán v roce  1997
Jiří VĚTROVSKÝ – vyznamenán v roce 2011


medaile Svatého Floriána

– uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva  to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za zásluhy k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva
– uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
– na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH) po vyjádření OSH (MSH) jí uděluje KSH
–  medaile se neuděluje opětovně
–  lze ji udělit in memoriam
– medaile nahrazuje Odznak sv. Floriána

Jaroslav PRAIS – vyznamenán v roce  2002
Jiří VĚTROVSKÝ – vyznamenán v roce 2009
Jiří VLČEK ml. – vyznamenán v roce 2011 


Čestné uznání KV SH ČMS

– uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám za aktivní činnost
– Čestné uznání OSH – MSH je podmínkou pro udělení medailí Za příkladnou práci a Za Zásluhy
– Čestné uznání KSH je podmínkou pro udělení medaile sv. Floriána
– Čestné uznání Sdružení hasičů ČMS je podmínkou pro udělení medaile Za mimořádné zásluhy
– návrh na udělení Čestného uznání Sboru dobrovolných hasičů projednává výbor SDH
– na návrh SDH (okrsku,) uděluje výkonný výbor OSH – MSH Čestné uznání OSH
– na návrh SDH (okrsku, OSH) uděluje výkonný výbor KSH Čestné uznání KSH
– na návrh SDH (okrsku, KSH) po vyjádření OSH – MSH uděluje výkonný výbor SH ČMS Čestné uznání SH ČMS
– doba mezi udělováním a počet udělovaných ČU je na rozhodnutí orgánu, který ČU uděluje
– uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

Vladimír ARNOLT, členem od roku 1971
Luboš BALEJ, členem od roku 1994
Josef, ČERNÝ členem od roku 2005
Josef ČERNÝ, členem od roku 2006
Monika DOLEJŠOVÁ, členem od roku 2004
Josef DVOŘÁK, členem od roku 1999
Miroslav DVOŘÁK, členem od roku 1994
Václav DVOŘÁK, členem od roku 1976
Helena HAVELKOVÁ, členem od roku 1980
Václav HUBÁČEK, členem od roku 1950
Josef POUR, členem od roku 1976
Jaroslav PRAIS, členem od roku 1976
Jiří VĚTROVSKÝ, členem od roku 1951
Jiří VĚTROVSKÝ, členem od roku 1980
Jiří VLČEK, členem od roku 1986
Josef ZATŘEPÁLEK, členem od roku 1956


medaile Za zásluhy

– uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, a to nejdříve za 5 let po udělení  medaile Za příkladnou práci
– uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
– na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH), po vyjádření OSH ji uděluje výkonný výbor OSH –  MSH
– medaile se neuděluje opětovně
– lze ji udělit in memoriam

Milan ARNOLT, členem od roku 1971
Vladimír ARNOLT, členem od roku 1971
Vladimír ARNOLT, členem od roku 1994
Luboš BALEJ, členem od roku 1994
Michal BALEJ, členem od roku 1994
Miroslav DVOŘÁK, členem od roku 1994
Václav DVOŘÁK, členem od roku 1976
Václav HUBÁČEK, členem od roku 1950
Václav HUŠÁK, členem od roku 1978
František KRÁL, členem od roku 1960
Marie MATYSOVÁ, členem od roku 1957
Jiří MIŠKA, členem od roku 1994
Josef POUR, členem od roku 1976
Jaroslav PRAIS, členem od roku 1976
František PUDIL, členem od roku 1956
Jiří  VĚTROVSKÝ, členem od roku 1951
Jiří VĚTROVSKÝ, členem od roku 1980
Jiří VLČEK, členem od roku 1986
Jiří VLČEK, členem od roku 1966
Josef ZATŘEPÁLEK, členem od roku 1956


medaile Za příkladnou práci 

–  uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejméně po 10 letech nepřetržité  aktivní práce
– uděluje se jiným právním subjektům a cizím státní příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS
– na návrh SDH (okrsku,OSH, KSH), po vyjádření OSH ji uděluje výkonný výbor  OSH – MSH
– medaile se neuděluje opětovně
– lze ji udělit in memoriam

Milan ARNOLT, členem od roku 1971
Vladimír ARNOLT, členem od roku 1971
Vladimír ARNOLT, členem od roku 1994
Luboš BALEJ, členem od roku 1994
Michal BALEJ, členem od roku 1994
Jana BALEJOVÁ, členem od roku 1998
Petr BERAN, členem od roku 1993
Tomáš CINIBURK, členem od roku 1999
Josef DVOŘÁK, členem od roku 1999
Miroslav DVOŘÁK, členem od roku 1994
Václav DVOŘÁK, členem od roku 1976
Martin GRUSZ, členem od roku 1994
Helena HAVELKOVÁ, členem od roku 1980
Václav HUBÁČEK, členem od roku 1950
Václav HUŠÁK, členem od roku 1978
František KOPÁČEK, členem od roku 1979
František KRÁL, členem od roku 1960
Josef MATTIS, členem od roku 1984
Marie MATYSOVÁ, členem od roku 1957
Jiří MIŠKA, členem od roku 1994
Vojtěch NOVÁK, členem od roku 1975
Antonín PLOCEK, členem od roku 1971
Josef POUR, členem od roku 1976
Jaroslav PRAIS, členem od roku 1976
František PUDIL, členem od roku 1956
Václav STAHOŇ, členem od roku 1985
Jiří ŠEDIVÝ, členem od roku 1999
Antonín VAŠÍČEK, členem od roku 1964
Jiří VĚTROVSKÝ, členem od roku 1951
Jiří VĚTROVSKÝ, členem od roku 1980
Jiří VLČEK, členem od roku 1986
Jiří VLČEK, členem od roku 1966
Josef ZATŘEPÁLEK, členem od roku 1956
Jaroslav ZIKÁN, členem od roku 1977


Čestné uznání OV SH ČMS 

– uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám za aktivní činnost
– Čestné uznání OSH – MSH je podmínkou pro udělení medailí Za příkladnou práci a Za Zásluhy
– Čestné uznání KSH je podmínkou pro udělení medaile sv. Floriána
– Čestné uznání Sdružení hasičů ČMS je podmínkou pro udělení medaile Za mimořádné zásluhy
– návrh na udělení Čestného uznání Sboru dobrovolných hasičů projednává výbor SDH
– na návrh SDH (okrsku,) uděluje výkonný výbor OSH – MSH Čestné uznání OSH
– na návrh SDH (okrsku, OSH) uděluje výkonný výbor KSH Čestné uznání KSH
– na návrh SDH (okrsku, KSH) po vyjádření OSH – MSH uděluje výkonný výbor SH ČMS Čestné uznání SH ČMS
– doba mezi udělováním a počet udělovaných ČU je na rozhodnutí orgánu, který ČU uděluje
– uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

Milan ARNOLT, členem od roku 1971
Vladimír ARNOLT, členem od roku 1971
Vladimír ARNOLT, členem od roku 1994
Luboš BALEJ, členem od roku 1994
Michal BALEJ, členem od roku 1994
Jana BALEJOVÁ, členem od roku 1998
Petr BERAN, členem od roku 1993
Tomáš CINIBURK, členem od roku 1999
Romana ČERNÁ, členem od roku 2010
Josef, ČERNÝ členem od roku 2005

Josef ČERNÝ, členem od roku 2006
Petr DOLEJŠ, členem od roku 1998
Petr DOLEJŠ, členem od roku 1982
Monika DOLEJŠOVÁ, členem od roku 2004
Josef DVOŘÁK, členem od roku 1999

Miroslav DVOŘÁK, členem od roku 1994
Václav DVOŘÁK, členem od roku 1976
Václav DVOŘÁK, členem od roku 1998

Martin GRUSZ, členem od roku 1994
Helena HAVELKOVÁ, členem od roku 1980
Václav HUŠÁK, členem od roku 1978
Ivo KLIMT, členem od roku 2005

František KOPÁČEK, členem od roku 1979
František KRÁL, členem od roku 1960
Josef MATTIS, členem od roku 1984
Marie MATYSOVÁ, členem od roku 1957
Jiří MIŠKA, členem od roku 1994
Vojtěch NOVÁK, členem od roku 1975
Antonín PLOCEK, členem od roku 1971
Josef POUR, členem od roku 1976
Jaroslav PRAIS, členem od roku 1976
Jiří ŠEDIVÝ, členem od roku 1999
Miroslav ŠRÁMEK, členem od roku 2009

Antonín VAŠÍČEK, členem od roku 1964
Jiří VĚTROVSKÝ, členem od roku 1980
Jiří VLČEK, členem od roku 1986
Jiří VLČEK, členem od roku 1966
Josef ZATŘEPÁLEK, členem od roku 1956
Jaroslav ZIKÁN, členem od roku 1977